Velkommen til Bergens uoffisielle kreative ambassade

VISP | presentasjon

 

VISP er en kompetanse- og nettverkorganisasjon for alle som arbeider profesjonelt med visuell kunst i Hordaland. VISP tilbyr gratis kurs, seminar, veiledning, assistanse m.m. for medlemmene sine.

IMG_0738

VISP henvender seg til alle aktører og ledd innen det visuelle kunstfeltet – kunstnere, gallerier, institusjoner, produsenter, kuratorer, kritikere og leverandører, og er organisert som en medlemsorganisasjon med fritt medlemskap. 

 

IMG_0753

 

VISP har som mål å profesjonalisere kunstfeltet i regionen, å stimulere til økt salg og bruk av visuell kunst, promotere kunst og kunstnere utad og gjøre Hordaland til et attraktivt sted for kunstnere å bosette seg.

 

IMG_0755


VISP
 skal virke samlende for hele feltet og de oppfordrer  til å ta kontakt for praktiske råd, informasjon eller annen veiledning. VISP er støttet av Norsk kulturråd, Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og fagforeningene BKFH og NKVN.

 

IMG_0759

VISP har som formål å være informasjonsbank, gi råd- og veiledning, hjelpe med synliggjøring, samhandling og nettverksbygging, kompetanseheving og profesjonalisering.

Visp_gallerigudie

KONTAKT/CONTACT
VISP – produksjonsenhet for visuell kunst
Vestre Torggate 18
5015 Bergen
epost: post_æt_visp.no
nettsted: visp.no
VISP er et unikt prosjekt i norsk, og kanskje global, sammenheng -
og House of Bergen er stolte av å ha dem som ambassadører!