Velkommen til Bergens uoffisielle kreative ambassade

KODE | presentasjon

 

KODE består av Edvard Grieg Museum Troldhaugen, Harald Sæverud Museum Siljustøl, Ole Bull Museum Lysøen og de gamle institusjonene Bergen Kunstmuseum og Permanenten Vestlandske Kunstindustrimuseum.

breivik_005

Disse fem museene ble slått sammen til en konsolidert enhet i 2006 og etablert som en egen stiftelse fra januar 2007. Komponisthjemmene er en del av KODE, men har alle sine egennavn. Direktør er Karin Hindsbo. Styreleder er Henning Warloe.

 

breivik_006

 

I KODEs strategidokument blir det under museets samfunnsrolle trukket frem at KODE skal være en synlig og tydelig kulturaktør, og påvirke samfunnsutviklingen. Som dannelsesinstitusjon skal vi gi publikum innsikt og stimulere til refleksjon i møte med kunst og musikk. Museet skal produsere og formidle kunnskap, skape opplevelse og være inkluderende.

 

20140523-DSC_4868

Bilder: Bård Breivik/ History. © Bård Breivik / BONO. Foto © Dag Fosse / KODE

Museet har satt seg som mål å være aktivt og ledende innen sine fagområder. KODE skal dessuten bidra til faglig diskusjon og fornyelse, utfordre sin egen rolle, måles mot de beste museene i Europa og utnytte sin kombinasjon av kunstmuseer og kunstnerhjem. KODEs løfter og verdier er knyttet rundt 4 F-er: forbløffe, forføre, forstyrre, forandre – og det skal gjøres fremragende!